top of page
KRČSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2011
LogoLF1_350.jpg
TN_logo.jpg
cestna-medaile-ceske-lekarske-spolecnost

Krčské chirurgické dny pořádané v krásném prostředí zámku Chateau st. Havel zaměřený na Kolorektální karcinom – úspěchy a problémy.

Akce proběhla pod záštitou: 

Chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou

České chirurgické společnosti

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, děkana UK v Praze

MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA, ředitele FTN (do roku 2015)

bottom of page