KRČSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2011

Krčské chirurgické dny pořádané v krásném prostředí zámku Chateau st. Havel zaměřený na Kolorektální karcinom – úspěchy a problémy.

Akce proběhla pod záštitou: 

Chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou

České chirurgické společnosti

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, děkana UK v Praze

MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA, ředitele FTN (do roku 2015)

KONTAKT

tereza@boosterevent.cz  

+ 420 603 438 439

Družstevní 8

140 00 Praha 4 - Nusle

Czech republic

IČ: 26453312

DIČ: CZ26453312

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon